top of page
Image by Z I
7 Sacraments_edited.png

De zeven sacramenten

Holy Trinity.jpg
Baptism_edited.png

Doop

Het sacrament van inwijding en onderwerping

Het sacrament van het doopsel is het begin van een levenslange reis als volgeling van Jezus Christus. Of we ons nu laten dopen als baby of als volwassene, de doop is de kerk  manier om ons te verwelkomen in de christelijke wereld en de reinigende en warme omhelzing van God te bewerkstelligen.

SACRAMENT VAN INITIATIE

Communion_edited.png

Eucharistie

Het sacrament van de centrale ritus van de christelijke eredienst

Katholieken geloven dat de eucharistie, of communie, zowel een offer als een maaltijd is. Wij geloven in de machtige aanwezigheid van Jezus, die offerde voor onze zonden. Wij geloven dat door transsubstantiatie  dat de gastheer die we eten het Lichaam en Bloed van Christus is, deze voedt onze spiritualiteit en nabijheid tot onze God en trouwe toegewijde, niet alleen in de gebruiken en tradities van de kerk, maar ook door de Bijbel. Het delen en de eenheid van het Woord van God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

StainGlass_Confirmation-e1481821647771_e

Bevestiging

Het sacrament van toewijding en discipelschap

Het vormsel is een sacrament van volwassen toewijding en verdieping van de doopgaven, het maakt deel uit van de drie sacramenten van inwijdingen. Het wordt vaak beschouwd als geassocieerd met de 7 gaven van de Heilige Geest. 

Huwelijk

Het sacrament van dienstbaarheid en voortplanting

Matrimony_edited.png

Het sacrament van het huwelijk is een openbaar teken en een verklaring van liefde en verbintenis tussen man en vrouw. In eenheid met Christus zichzelf volledig geven voor de ander. 

SACRAMENT VAN DIENST

Reconciliation

verzoening

Het sacrament van genezing

Het sacrament van verzoening (ook bekend als boetedoening) heeft drie elementen 3C's: bekering, belijdenis en viering. We vinden God onvoorwaardelijke vergeving als we degenen vergeven die tegen ons zondigen. 

SACRAMENT VAN GENEZING

Holy Trinity  and Mary_edited.jpg
Trinity symbol.jpg

 Heilige Drievuldigheid

Holy Orders_edited.png
StainGlass_Anointing_edited.png

heilige wijdingen

Het sacrament van dienst

Kuisheid, armoede, gehoorzaamheid (Evangelische adviezen)

Het sacrament van de wijding, of wijding, de diaken, priester of bisschop die wordt gewijd zweert te leiden  andere katholieken door hun de sacramenten te brengen, vooral de eucharistie. De gewijde bedienaar belooft dit te doen door het evangelie te verkondigen en de trouwe katholieken andere middelen te verschaffen om heiligheid te bereiken. 

Ziekenzalving

Het sacrament van genezing

Het sacrament van de ziekenzalving, voorheen bekend als de laatste riten of extreme zalving, is een genezingsritueel dat niet alleen geschikt is voor lichamelijke maar ook voor mentale ziekten.

bottom of page