top of page
IMG_20220617_140936.jpg

Over SBCA

Doel

  1. Op te treden als moderne evangeliepredikers en cybermissionarissen over continenten door het internet te gebruiken in overeenstemming met de leer van de katholieke kerk

  2. Alle vormen van media gebruiken om de liefde van onze Heer en Heiland Jezus Christus aan iedereen te verspreiden, ongeacht geloofsovertuiging, ras, geografische achtergrond, sociale status en geslacht op voorspraak van de zalige Carlo Acutis, onze beschermheilige en de Heilige Maagd Maria, ons heiligdom Dei Genetrix

  3. Roeping in de katholieke kerk ondersteunen door trainingen en andere evenementen te organiseren met betrekking tot roepingpromotie en belangenbehartiging

  4. Instellingen, centra en aanverwante structuren op te richten voor de missie en toewijding van de katholieke kerk aan de zalige Carlo Acutis en de Heilige Maagd Maria

  5. Een daad van naastenliefde doen voor de armen, verlaten, daklozen, behoeftigen, gevangenen, wezen en slachtoffers van sociaal onrecht

bottom of page